Regulamin

Regulamin zwiedzania oraz warsztatów malowania bombek

w Muzeum Bombki Choinkowej 

w Nowej Dębie

 1.  Muzeum Bombki Choinkowej z siedzibą w Nowej Dębie, mieszczącej się przy ul. Wojska Polskiego 1B można zwiedzać w grupach zorganizowanych po wcześniejszym uzgodnieniu pod numerem telefonu 15 846 51 88 oraz komórkowy +48 601 801 642
 2. Muzeum czynne jest dla zwiedzających od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00, w soboty od 8.00 do 15:00
 3. Zwiedzanie indywidualne jest możliwe w godzinach otwarcia muzeum i nie wymaga wcześniejszej rezerwacji.
 4. Harmonogram zwiedzania zawiera:
 5. - oprowadzenie po muzeum przez naszego przewodnika

  - wizytę w dmuchalni

  - wizytę w dekoratorni

  - wykonanie bombki warsztatowej

  1. Nie ma możliwości wybierania poszczególnych punktów z harmonogramu zwiedzania oraz modyfikacji ceny biletu z tego tytułu.
  2. Wstępne zgłoszenie uczestnictwa w zwiedzaniu oraz warsztatach i ustalenie terminu udziału w nich odbywa się drogą elektroniczną lub telefoniczną. Potwierdzenie rezerwacji należy dokonać nie później niż w ciągu 14 dni przed planowaną wizytą.
  3. Wejście grup zorganizowanych do Muzeum Bombki Choinkowej możliwe jest najpóźniej na dwie godziny przed zamknięciem.
  4. Czas zwiedzania jest ograniczony i wynosi jedną godzinę.
  5. Na 10 uczniów jeden opiekun wchodzi bezpłatnie. 
  6. Zwiedzanie Muzeum Bombki Choinkowej oraz warsztaty malowania bombek dla grup zorganizowanych następuje w dniu oraz przedziale godzinowym, na który została dokonana rezerwacja, z tolerancją do piętnastu minut.
  7. Warsztaty odbywają się na terenie Muzeum Bombki Choinkowej z siedzibą w Nowej Dębie, mieszczącym się przy ul. Wojska Polskiego 1B 
  8. Osoby biorące udział w warsztatach powinny : 

  - zachować ostrożność w trakcie dekoracji bombek 

  - stosować się do poleceń osoby prowadzącej warsztaty

  - stosować się do regulaminu muzeum

  1. Osoby małoletnie uczestniczą w warsztatach wyłącznie pod opieką opiekunów. 
  2. Wszyscy uczestnicy wycieczki zobowiązują się do przestrzegania wszelkich poleceń oraz wskazówek wydanych przez przewodnika oraz do przestrzegania zasad i przepisów BHP podczas zwiedzania.
  3. W przypadku jakichkolwiek objawów chorobowych, należy natychmiast zawiadomić przewodnika wycieczki a w przypadku braku możliwości pracownika muzeum.
  4. Za pozostawione przez uczestników wartościowe rzeczy w Muzeum Bombki Choinkowej Firma „Biliński” nie ponosi odpowiedzialności.
  1. Na terenie Muzeum Bombki Choinkowej obowiązują następujące zakazy:

  - dotykania eksponatów

  - wchodzenia poza zestaw odgradzający

  - siadania na fotelach stanowiących ekspozycję

  - biegania i ślizgania się po posadzkach.

  - samowolnego oddalania się od wycieczki, bez zgody przewodnika

  - wnoszenia przedmiotów i środków mogących zagrażać życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu

  - wchodzenia pod wpływem alkoholu lub środków odurzających

  - używania instrumentów muzycznych i odtwarzających obraz i dźwięk oraz innego sprzętu nagłaśniającego

  - wnoszenia plecaków, toreb oraz innych zbędnych przedmiotów mogących zagrozić bezpieczeństwu osób oraz eksponatów.

  1. Rażące łamanie zasad bezpieczeństwa i zasad Regulaminu może skutkować wykluczeniem uczestnika z dalszego zwiedzania i uczestnictwa w warsztatach.
  2. Muzeum Bombki Choinkowej w Nowej Dębie zastrzega sobie prawo do odwołania umówionej wycieczki z przyczyn niezależnych od Firmy „Biliński”
  3. Wykonywanie zdjęć i filmów w celach komercyjnych jest możliwe za zgodą (odpłatność 30 zł)
  1. Wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

   

  >